De första 100 åren 1872 - 1972

Wermlands Gille kom till vid en bal på Lorensberg en marskväll 1872. Protokoll saknas för de första 25 åren. Några kortfattade anteckningar av en av stiftarna är allt som finns kvar.

Gillets baler blev ett av årets stora evenemang i det Göteborgska sällskapslivet. I februari 1897 firade Gillet sitt 25-årsjubileum på Grand Hotell. Av ett referat i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning framgår det att det var den mest lyckade festen under säsongen.

Antagligen förtog man sig vid jubileet för nu följde en avmattningsperiod fram till 1901. Då antogs stadgar för Gillet. Därav framgick bl a: 

  • Val av styrelse eger rum på en ”herredag” i mars månad då äfven sånganförare och teaterdirektör samt två revisorer för Gillets räkenskaper väljas
  • Gillet sammanträder med damer till vinterfest å dag som styrelsen bestämmer
  • Hvarje medlem av Gillet erlägger en årsafgift af fem kronor.

Den första Luciafesten hölls i december 1901. Man började diskutera att skaffa Gillet ett ”eget hem”. 1907 inköptes en finnstuga i Lekvattnet. Stugan revs och fraktades till Göteborg. Den skulle sättas upp i Slottsskogen. I avvaktan på uppmonteringen förvarades stugan i ett magasin. Våren 1908 brann magasinet med Gillets stuga ner.

1930 bildades en fond för anskaffning av en gillestuga. Det är den berömda ”Lussekattafonden” – världens mest unika. En gillesmedlem hade tagit med en lussekatta av jätteformat till Luciafesten för utlottning. Den var en meter lång fast flera värmlänningar påstod att den var fem meter. Kattan kom igen år efter år. Ibland hade den råkat i vidlyftigheter och då utlottades även hennes ungar. År 1939 diskuterade man att köpa en något bättre begagnad herrgård från Värmland men det projektet blev för dyrt.

År 1972 firades Gillets 100-åriga tillvaro på Lorensberg. En modeparad genom 100 år då Gillets medlemmar ”mannekängade” var ett av inslagen. Enligt tradition öppnades dansen med Jösse Härads polska.