Om Gillet

Wermlands Gille i Göteborg har funnits sedan 1872. Enligt stadgarna har Gillet till uppgift att bereda i Göteborg och dess omnejd boende värmlänningar tillfälle att samlas till angenäm samvaro kring minnet av den gemensamma hembygden.

Bland de olika aktiviteterna kan nämnas: Lussefest med luciatåg och julbord, Kulturafton med Värmlandstema i mars, Chalmersspex med efterföljande spexkalas i början av september och något senare ”Bokprat över ett glas vin” i samband med Bokmässan. Dessemellan går vi restaurang- och museibesök samt utflykter i Göteborg och ibland ända till Värmland.

För att bli medlem krävs att man uppfyller något av följande krav:

  • är född i Värmland
  • har studerat vid något av Värmlands läroverk
  • har varit inskriven i Värmlands nation vid något av universiteten
  • under längre tid varit bosatt i Värmland
  • genom familje- eller släktband är närmare knuten till landskapet
  • har en stark önskan om medlemskap i Wermlands Gille

Om Du vill bli medlem kan Du vända dig till någon i styrelsen – under fliken ”Kontakt” finns kontaktuppgifter.

Medlemsavgifter är:
150 kr/person och 50 kr/studerande.
Gillets konto på Handelsbanken  bg 5172-3757