Kontakt

Styrelsen

Ordförande – Erik Schoster – tfn 070 622 3235
Vice ordförande – Agneta Wahlberg – tfn 070 872 1788
Skattmästare – Ann-Charlott Sturegård – tfn 070 370 9288
Gillesvärdinna – Linnéa Lillienberg – tfn 070 106 3227
Gillesvärdinna – Ingegerd Nyberg – tfn 076 868 7881