Kontakt

Styrelsen

Ordförande – Linnéa Lillienberg – tfn 070 601 3227
Skattmästare – Ann-Charlott Sturegård – tfn 070 370 9288
Sekreterare – Ulla Hillberg – tfn 073 072 3582
Gillesvärdinna – Carina Johnson – tfn 070 234 5360
Matrikel och webbansvarig – Sten Nilsson Lill – 070 750 5776
Övrig ledamot – Lennart Nilsson – tfn 070 386 3894
Adjungerad styrelsemedlem – Hans Larsson – tfn 070 595 2796
Adjungerad sångmästare – Dan Olsson – tfn 070 536 8705
Adjungerad gillesfotograf – Lars-Erik Stöllman