Kontakt

Styrelsen

Ordförande – Erik Schoster – tfn 070 622 3235
Skattmästare – Ann-Charlott Sturegård – tfn 070 370 9288
Gillesvärdinna – Eva Karlsson – tfn 070 233 2662
Gillesvärdinna – Carina Johnson – tfn 070 234 5360
Sekreterare och webmaster – Linnéa Lillienberg – tfn 070 601 3227
Övrig ledamot – Agneta Wahlberg – tfn 070 872 1788
Övrig ledamot – Lennart Nilsson – tfn 070 3863894
Sångmästare – Dan Olsson – tfn 070 536 8705