VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES GILLESSTÄMMA OCH LUSSEFEST 2018

Stämma och Lussefest
Tid: söndagen 2 december. Plats: Caroline Wijk, Vasa Kyrkogata 5.

Program
15.00–15:30 Glögg serveras i entréhallen. OBS även i år före stämman!

15:30-16:30 Gillestämma med val av styrelse och revisorer samt fastställande av årsavgift. Vi hoppas att många kommer på stämman och också har synpunkter på verksamheten.

Cirka 16.30. Luciatåg och julbord. Vi sätter oss till bords och inväntar det sedvanliga luciatåget med sång och musik. Därefter är det dags att avnjuta årets julbord, som även i år kommer från Göteborgs Restaurangskola. Snaps och starköl finns att köpa separat.

Tomtefar kommer någon gång under kvällen att dela ut klappar till barnen. Som vanligt säljer vi lotter och vi hoppas på medlemmarnas generositet när det gäller vinster.

Bindande anmälan senast 27 november till: Linnéa Lillienberg tfn 070 601 3227 eller linnea@lillienberg.se eller Ingegerd Nyberg tfn 076 868 7881 nenne696763@yahoo.se.

Kostnad: Medlemmar 375 kr, icke medlemmar 400 kr. Barn under 15 år gratis. Betalning till gillets konto på Handelsbanken bg 5172-3757 senast 28 november.

Träff på restaurang
Nästa restaurangträff är söndagen den 11 november då vi ses på Bistro Södra 32, Södra vägen 32, kl. 15.00. Anmälan senast 4 november till: Erik Schoster tfn 031-330 44 02, 070 622 3235, erik.g.schoster@telia.com eller Agneta Wahlberg tfn 070 872 1788, agneta.wahlberg@telia.com .

Väl mött önskar styrelsen
Erik Schoster, tfn 070 622 3235, erik.g.schoster@telia.com
Ann-Charlott Sturegård, tfn 18 89 42, acsturegard@telia.com
Linnéa Lillienberg, tfn 070 601 3227, linnea@lillienberg.se
Ingegerd Nyberg, tfn 076 868 7881, nenne696763@yahoo.se
Agneta Wahlberg, tfn 070 872 1788, agneta.wahlberg@telia.com

Gillets hemsida: www.wermlandsgille.se