Selma Lagerlöf, kvinnorörelsen och rösträtten

Lisbeth Stenberg presenterar här ett sammandrag av sin power point presentation via zoom den 15 april.  Selma Lagerlöf är samtida med kvinnorörelsen. Den öppnade nya möjligheter för kvinnor till utbildning, några yrken och offentligheten. Kvinnorörelsen var en förutsättning för Selma Lagerlöfs författarskap. Anna Williams, litteraturforskare i Uppsala, har i boken Stjärnor utan stjärnbilder (1997) beskrivit … Läs merSelma Lagerlöf, kvinnorörelsen och rösträtten

Den Svenska Monarkins Legitimitet, Svenska folket, Journalisterna och Riksdagsledamöterna

Den 25 februari höll Lennart Nilsson ett mycket intressant föredrag via zoom med titeln ”Den Svenska Monarkins Legitimitet, Svenska folket, Journalisterna och Riksdagsledamöterna. Lennart Nilsson är docent i offentlig förvaltning och har tills helt nyligen arbetat som forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Sammanfattning av föredraget SOM-institutet har haft som uppgift att utreda vad vi … Läs merDen Svenska Monarkins Legitimitet, Svenska folket, Journalisterna och Riksdagsledamöterna

VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES AKTIVITETER VÅREN 2021

Föredrag via zoom Det fungerade bra med Lennart Nilssons föredrag via zoom om den Svenska Monarkin den 25 februari, varför vi fortsätter med ytterligare ett föredrag. Lisbeth Stenberg kommer att hålla ett föredrag om Selma Lagerlöf och rösträtten och nyheter från Selma Lagerlöfsällskapet den 15 april. Lisbeth Stenberg är vice ordförande i Selma Lagerlöfsällskapet och … Läs merVÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES AKTIVITETER VÅREN 2021

VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES AKTIVITETER jan-feb 2021

Lennart Nilsson kommer att hålla ett föredrag via zoom med titeln ”Den Svenska Monarkins Legitimitet, Svenska Folket, Journalisterna och Riksdagsledamöterna”. Lennart Nilsson är docent i offentlig förvaltning och har tills helt nyligen arbetat på som forskare vid SOM-institutet på Göteborgs Universitet och har stor erfarenhet av att analysera vad svenska folket, politiker, journalister och andra … Läs merVÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES AKTIVITETER jan-feb 2021

Årsstämma 6 december 2020

Wermlands Gilles Årsstämma 2020 hölls via zoom. Ordförande Erik Schoster hälsade alla välkomna till den 149:de Gillesstämman. Totalt deltog 21 medlemmar. För att hedra fyra under året avlidna medlemmar hölls en tyst minut för: Gunnar Sandberg, Paul Berrum, Esbjörn Hillberg och Fredrik von Bulzingslöwen. Ekonomin är i balans. Alla styrelseledamöter omvaldes och årsavgiften beslutades vara … Läs merÅrsstämma 6 december 2020

VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES GILLESSTÄMMA 2020

Gillesstämma Tid: söndagen 6 december kl. 15:00. Plats: Digitalt via ZOOM. Enligt stadgarna måste vi ha ett årsmöte. På grund av rådande omständigheter med smittorisk för Covid-19 ser vi oss tvungna att anordna stämman digitalt.   Program 15:00-ca 16:00 Gillestämma med val av styrelse och revisorer samt fastställande av årsavgift. Dagordning och andra handlingar skickas … Läs merVÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES GILLESSTÄMMA 2020

INSTÄLLDA AKTIVITETER

På grund av Coronaviruset är Kulturafton med Lars Hansson framskjutet till hösten. Även restaurangbesöket på Humm den 25 april kommer att senareläggas. Detta gäller även besöket på Nääs slott och slöjdseminariet den 25 maj. Vi hoppas att vi kan starta aktiviteter till hösten igen.

VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES AKTIVITETER VÅREN 2020

Kulturafton med Lars Hansson Vad hände vid gränsen mellan Sverige och Norge under andra världskriget? Det hoppas vi att Lars Hansson kan svara på. Han har disputerat på ämnet ”Vid gränsen – Mottagning av flyktingar från Norge under krigsåren 1940–45”. Lars kommer främst att tala om de flyktingar som kom till Värmland och Dalsland och … Läs merVÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES AKTIVITETER VÅREN 2020

Årsstämma och Lussefest 2019

Ordföranden, Erik Schoster, öppnade den 148:e Gillesstämman och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes och kunde snabbt avverkas. Ingegerd Nyberg avtackades för förtjänstfullt arbete i styrelsen. Glädjande är att tre nya medlemmar invaldes i styrelsen. Antalet medlemskap i föreningen är 51 och antalet medlemmar 82. Tema för kulturafton 2020 diskuterades. Styrelsens förslag att bjuda in Lars … Läs merÅrsstämma och Lussefest 2019

VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES GILLESSTÄMMA OCH LUSSEFEST 2019

Stämma och LussefestTid: söndagen 8 december.Plats: Caroline Wijk, Vasa Kyrkogata 5. Program15.00–15:30 Glögg serveras i entrehallen.  OBS även i år före stämman!15:30-16:30  Gillestämma med val av styrelse och revisorer samt fastställande av årsavgift.Vi hoppas att många kommer på stämman och också har synpunkter på verksamheten. Cirka 16.30. Luciatåg och julbord. Vi sätter oss till bords … Läs merVÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES GILLESSTÄMMA OCH LUSSEFEST 2019