Program våren 2023

Kulturafton med föredrag om Torgny Segerstedt Tid: Lördag 18 mars kl 17.00. Plats: Caroline Wijk, Vasa Kyrkogata 5 Karlstadspojken som blev Göteborgsikon. Ulla Berglindh från Stiftelsen Torgny Segerstedts minne är inbjuden som talare. Torgny Segerstedt föddes i Karlstad och var professor i religionshistoria. Mest känd är han som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning från 1917 … Läs mer

Gillets årsstämma och Lussefest 2022

Ordförande Linnéa Lillienberg öppnade den 151:e Gillesstämman och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och årsredovisningen fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att årsavgiften ändras så att varje medlem betalar 150 kr. Agneta Wahlberg och Eva Karlsson avtackades för deras förtjänstfulla arbete i Gillets styrelse. Nyinvald i styrelsen är Sten Nilsson Lill … Läs mer

Wermlands Gille i Göteborg firar 150-årsjubileum 1 okt 2022

Samlingsbild av alla deltagarna i Jubileumsfesten i Frimurasalongernas festvåning Lördagen den 1 oktober 2022 gick Wermlands Gilles 150-årsjubileum av stapeln. Vi hade bokat     Frimurarlogens stiliga samlingslokaler på Södra Hamngatan 31 i centrala Göteborg. I jubileet deltog totalt 59 personer, de allra flesta medlemmar i Gillet, men också några släktingar/bekanta var inbjudna. Kvällen började med mingel … Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES GILLESSTÄMMA OCH LUSSEFEST 2022

Stämma och LussefestTid: söndagen 4 december.Plats: Caroline Wijk, Vasa Kyrkogata 5. Program15.00–15:30 Glögg serveras i entréhallen.  OBS även i år före stämman! 15:30-16:30 Gillestämma med val av styrelse och revisorer samt fastställande av årsavgift.Vi hoppas att många kommer på stämman och också har synpunkter på verksamheten. Cirka 16.30. Luciatåg och julbord. Vi sätter oss till … Läs mer

Vårutflykt till Marstrand 15 maj 2022

Ett antal förväntansfulla gillesmedlemmar träffades på Marstrand i strålande väder för rundvandring och lunch den 15:e maj. Vid rundvandringen gick vi längs hamnen och passerade Strandverket, som ofta har intressanta konstutställningar. Därefter började vandringen upp mot Carlstens Fästning. På vägen passerades ett stort antal välvårdade vackra hus med mycket snickarglädje.  Marstrands kyrka, som uppfördes under … Läs mer

Livet i Klarälvsdalen för 100 år sedan

På Kulturafton 19 mars 2022 berättade Ulf Magnusson i ord och bild om livet i Klarälvsdalen för 100 år sedan. Ulf har genom kontakter i Ransäter och Ransberg fått ta del av innehållet i några lådor från en vind. Fyndet utgjordes av glasplåtar, dvs den tidens fotofilm, som en 17-årig yngling, Karl Olsson, tagit runt … Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES AKTIVITETER VÅREN 2022

Kulturafton med Ulf Magnusson: Livet i Klarälvsdalen för 100 år sedan. Ulf Magnusson bor i Mölnlycke och är fotograf och reporter för Lokalpressen. Ulf har genom kontakter i Ransäter och Ransbergs herrgård fått några lådor från en vind som innehöll glasplåtar, foton som en 17-årig Karl Olsson tagit vid sekelskiftet 1900. Ulf har omvandlat glasplåtarna … Läs mer