Gillets årsstämma och Lussefest 2022

Ordförande Linnéa Lillienberg öppnade den 151:e Gillesstämman och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och årsredovisningen fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att årsavgiften ändras så att varje medlem betalar 150 kr. Agneta Wahlberg och Eva Karlsson avtackades för deras förtjänstfulla arbete i Gillets styrelse. Nyinvald i styrelsen är Sten Nilsson Lill och som adjungerad Lars-Erik Stöllman och som revisor Inger Thörnqvist. I övrigt omvaldes alla styrelseledamöter. Stämman beslutade att avsluta Lussekattafonden. Ett förslag till ändringar i stadgarna godkändes. Gillet har 80 medlemmar.

Efter stämman följde Lussefesten med luciatåg och julbord. I år hade vi nöjet att få njuta av luciatåg och skönsång av damkören Plockepinn. Årets julbord, som kom från Bolåsa Värdshus, var suveränt gott och rikligt. Kocken var också på plats och fyllde på faten när det behövdes. Som vanligt leddes sången av vår suveräne sångmästare Dan, som ackompanjerade på piano och fiol. Frågan är om vi inte sjöng ovanligt vackert i år – i alla fall Ack Värmeland du sköna. Många kunde glädjas åt fina vinster i det traditionella jullotteriet och några ”bord” var särskilt gynnade.

Kulturafton 2023 planeras till 18 mars och handlar om Torgny Segerstedt under rubriken ”Karlstadspojken som blev Göteborgsikon”. Ulla Berglindh från stiftelsen Torgny Segerstedts minne är inbjuden som talare.