Kulturafton 2023: Torgny Segerstedt föredrag

Wermlands gille samlades den 18:e mars i Caroline Wijks trevliga samlingsrum för ett förnämligt arrangemang av Lennart Nilsson där vi fick förmånen att möta Ulla Berglindh från stiftelsen Torgny Segerstedts minne som talare. Därtill åtnjöts en välsmakande och ytterst riklig viltbuffé från Bolåsa värdshus. Carina önskade oss välkomna innan Lennart gav oss en kort introduktion … Läs mer

Gillets årsstämma och Lussefest 2022

Ordförande Linnéa Lillienberg öppnade den 151:e Gillesstämman och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och årsredovisningen fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att årsavgiften ändras så att varje medlem betalar 150 kr. Agneta Wahlberg och Eva Karlsson avtackades för deras förtjänstfulla arbete i Gillets styrelse. Nyinvald i styrelsen är Sten Nilsson Lill … Läs mer

Wermlands Gille i Göteborg firar 150-årsjubileum 1 okt 2022

Samlingsbild av alla deltagarna i Jubileumsfesten i Frimurasalongernas festvåning Lördagen den 1 oktober 2022 gick Wermlands Gilles 150-årsjubileum av stapeln. Vi hade bokat     Frimurarlogens stiliga samlingslokaler på Södra Hamngatan 31 i centrala Göteborg. I jubileet deltog totalt 59 personer, de allra flesta medlemmar i Gillet, men också några släktingar/bekanta var inbjudna. Kvällen började med mingel … Läs mer

Vårutflykt till Marstrand 15 maj 2022

Ett antal förväntansfulla gillesmedlemmar träffades på Marstrand i strålande väder för rundvandring och lunch den 15:e maj. Vid rundvandringen gick vi längs hamnen och passerade Strandverket, som ofta har intressanta konstutställningar. Därefter började vandringen upp mot Carlstens Fästning. På vägen passerades ett stort antal välvårdade vackra hus med mycket snickarglädje.  Marstrands kyrka, som uppfördes under … Läs mer

Livet i Klarälvsdalen för 100 år sedan

På Kulturafton 19 mars 2022 berättade Ulf Magnusson i ord och bild om livet i Klarälvsdalen för 100 år sedan. Ulf har genom kontakter i Ransäter och Ransberg fått ta del av innehållet i några lådor från en vind. Fyndet utgjordes av glasplåtar, dvs den tidens fotofilm, som en 17-årig yngling, Karl Olsson, tagit runt … Läs mer

Gillets årsstämma 5 december 2021

Ordförande Erik Schoster öppnade den 150:e Gillesstämman och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. Ekonomin är i balans och årsredovisningen fastställdes. Erik Schoster avtackades för långvarigt och förtjänstfullt arbete som ordförande. Linnéa Lillienberg valdes till ordförande och Hans Larsson valdes som adjungerad medlem. I övrigt omvaldes alla styrelseledamöter. Årsavgiften höjdes för medlemskap till 200 kr och … Läs mer

Vad hände vid gränsen mellan Sverige och Norge under andra världskriget?

Lars Hanssons föredrag handlade om flyktingströmmarna från Norge till Sverige under kriget och hur den svenska mottagningen för flyktingar byggdes upp utmed den norsk-svenska gränsen. Hans avhandling från 2019, Vid gränsen, byggde på en genomgång av de tusentals förhörsprotokoll som upprättades av landsfiskalerna i gränsdistrikten. Under 1940 och 1941 var fortfarande den svenska flyktingpolitiken mycket … Läs mer

Inlägg från våra medlemmar

Hitintills har vi på vår hemsida under fliken ”Sen sist” endast publicerat referat och bilder från olika aktiviteter. Nu öppnar vi upp för att också publicera inlägg från våra medlemmar. Först ut är Anita Edvinsson som skriver tänkvärt på vers om Coronapandemin och om andra vanliga bekymmer, som kan drabba oss årsrika. STANNA HEMMAHem till … Läs mer

Vandring i Botaniska Trädgården 25 maj 2021

Vi var 15 Gillesmedlemmar som, trots något kyligt väder, träffades för att njuta av växtligheten i Botan. Vi började vid spegeldammen och därefter lotsade Agneta oss runt via Örtagården, Perennträdgården, Rhododendrondalen, Klippträdgården, och Japandalen. Efter att ha konstaterat att näsduksträdet ännu inte blommade tog vi oss till Botaniska Paviljongen och intog en god lunch i … Läs mer

Selma Lagerlöf, kvinnorörelsen och rösträtten

Lisbeth Stenberg presenterar här ett sammandrag av sin power point presentation via zoom den 15 april.  Selma Lagerlöf är samtida med kvinnorörelsen. Den öppnade nya möjligheter för kvinnor till utbildning, några yrken och offentligheten. Kvinnorörelsen var en förutsättning för Selma Lagerlöfs författarskap. Anna Williams, litteraturforskare i Uppsala, har i boken Stjärnor utan stjärnbilder (1997) beskrivit … Läs mer