Den Svenska Monarkins Legitimitet, Svenska folket, Journalisterna och Riksdagsledamöterna

Den 25 februari höll Lennart Nilsson ett mycket intressant föredrag via zoom med titeln ”Den Svenska Monarkins Legitimitet, Svenska folket, Journalisterna och Riksdagsledamöterna. Lennart Nilsson är docent i offentlig förvaltning och har tills helt nyligen arbetat som forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.

Sammanfattning av föredraget

SOM-institutet har haft som uppgift att utreda vad vi i Sverige anser om förslaget om att införa republik i Sverige och svenskarnas syn på kungahuset. Några viktiga frågeställningar som SOM-institutet har undersökt är: Tycker svenska folket, Journalisterna och Riksdagsledamöterna att man skall införa republik eller skall man behålla monarkin. Hur tycker dessa grupper att monarkin fungerar och vilket förtroende har man för kungahusets sätt att sköta sitt arbete. Inställningen till dessa frågor har undersökts varje år sedan 1995 och fram till idag genom att frågeformulär skickats ut till ett statistiskt representativt urval för de tre grupperna.

När det gäller frågan om att införa republik vill en majoritet av svenska folket behålla monarkin och inte införa republik. Inställningen till republik har endast marginellt förändrats under åren 1995–2018. Stödet för monarkin är starkast bland kvinnor och äldre med traditionella värden. Bland journalister finns det en majoritet för att införa republik i Sverige och bland riksdagsledamöterna är det nästan lika många som är för som emot med en kraftig vänster-höger dimension.

Förtroendet för det sätt på vilket kungahuset sköter sitt arbete har sjunkit från en mycket hög position jämfört med förtroendet för alla svenska institutioner till en situation där nästan lika många hade litet som stort förtroende. Kraftigt sänkt förtroende kan relateras till specifika händelser och en mer aktiv undersökande journalistik t.ex. publicerandet av boken Carl XVI Gustaf Den motvillige monarken 2011. Under de senaste åren har dock svenska folkets förtroende ökat igen. Riksdagsledamöterna har högre förtroende för kungahusets sätt att sköta sitt arbete medan journalisterna har betydligt lägre förtroende och har mer negativa attityder jämfört med svenska folket.

Intresserade kan få mer information i följande artiklar

  1. Lennart (2013) ”Svenska folket, journalisterna, monarkin”. I Weibull, L, Oscarsson, H och Bergström, A red. Vägskäl, 43 kapitel om politik, medier och samhälle. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.
  2. Nilsson, Lennart (2017) Monarkins legitimitet i Sverige och Danmark.
  3. Nilsson, Lennart (2020) “The Legitimacy of the Swedish Monarchy; The Different Perceptions of Parliamentarians, Journalists and the People”. In The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared. University Collage London. Hart Publishing.