Gillets årsstämma 5 december 2021

Ordförande Erik Schoster öppnade den 150:e Gillesstämman och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. Ekonomin är i balans och årsredovisningen fastställdes. Erik Schoster avtackades för långvarigt och förtjänstfullt arbete som ordförande. Linnéa Lillienberg valdes till ordförande och Hans Larsson valdes som adjungerad medlem. I övrigt omvaldes alla styrelseledamöter. Årsavgiften höjdes för medlemskap till 200 kr och för enskild medlem till 150 kr. Gillet har 49 medlemskap och antalet medlemmar är 76.

Lennart Nilsson informerade om Wermlands Gilles 150-årsjubileum, som planeras till 1 oktober 2022. En grupp har bildats, som skall gå igenom det omfattande material om Gillet, som finns sparat på Regionarkivet. Fortlöpande information om jubileumsfesten kommer att ges under våren 2022.   

Årets julbord, som Allégårdens Café Dickson lagat, var både gott och rikligt. I år är det första gången på många år, som vi inte hade något luciatåg. Detta ersattes av ett längre sånghäfte med många av julens favoritsånger, som sjöngs unisont med hjälp av vår sångmästare Dan Olsson vid pianot. Liksom tidigare år sjöngs verksamhetsberättelsen, som Erik skrivit på vers, till melodin ”Inbjudan till Bohuslän”. Höjdpunkten på musikstunden var när Dan tog fram fiolen och spelade ett antal polskor och valser från Värmland. Många kunde glädjas åt fina vinster i det traditionella jullotteriet.

Dan_fiol_01_korr