Kulturafton 16 mars 2013

Erik Bengtsson berättar om Karlstads historia. Årets kulturafton samlade drygt 30 deltagare. Vi fick följa Erik Bengtssons beskrivning av Karlstads historia från mitten av 1800-talet till en bit in på 1900-talet och se fotografier på många byggnader från denna tid. Branden 1865, som ödelade större delen av staden och var ett stort slag för många som bodde där, ledde till att de enkla och omoderna hus som fanns ersattes av nya bättre hus och en modern stad byggdes upp. Uppbyggandet kunde ske tack vare olika personer i ledande ställning där direktören för Wermlandsbanken, Fritz Clarholm, var drivande.

Mer finns att läsa i Erik Bengtssons bok ”Det låg en stad vid Clara Elf”. Det som ger boken, och föredraget, en speciell och spännande prägel är att Erik Bengtsson haft tillgång till Amelie Clarholms dagbok som ger en personlig och nära inblick i vad som skedde under den här tiden. För Fritz Clarholm, den tidens Kreuger, gick det dock inte så bra då han lånade ut för mycket av bankens pengar och även pengar från släktingar och vänner, som han skulle förvalta. Han var skyldig fordringsägarna nästan en halv miljon kronor när han en novemberdag 1985 sköt sig för pannan.

Lämna en kommentar