Årsmöte och Lussefest 2016

Ordföranden, Erik Schoster, öppnade årets stämma och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes och de olika punkterna föredrogs. Anita Edvinsson avtackades som skattmästare för ett mångårigt och förtjänstfullt arbete. Ann-Charlott Sturegård invaldes som ny på denna post. Dessutom invaldes Ingegerd Nyberg och Agneta Wahlberg i styrelsen. Liksom tidigare år var verksamhetsberättelsen på vers.

Mötet diskuterade möjligheten att Gillet skulle kunna delta med ”delat bord” under bokmässan i Karlstad 2017 (november månad) för att informera om Gillet för presumtiva nya medlemmar.

Efter välkomstglöggen inleddes middagen med luciatåg under Dan Olssons ackompanjemang på piano. Som vanligt bjöds vi på proffsigt och stämningsfullt framförande och bjöds också på solosång och flöjtspel.  Därefter tog vi oss an det uppdukade julbordet. Som vanligt kom också tomten på besök och delade ut klappar till barnen. Vi dragningen i det årliga lotteriet fanns det många ungdomar som gärna hjälpte till.

Lämna en kommentar