Vårvandring 2018

Fredagen 18 maj samlades ett gäng glada gillesmedlemmar på Järntorget för en vårvandring. Vi började på Första Långgatan där vi bland annat tittade på ”resterna” av det gamla danspalatset Wauxhall med orkesterledare som Malte Johansson och Kenneth  Fagerlund. Ett annat äldre Vauxhall, i slutet av 1700-talet fanns också, betecknades som nöjespark men var nog mest ett värdshus. Låg på dåvarande Smala Vägen, idag Första Långgatan närmare Stigbergstorget.

Första  Långgatan är ingen mysig gågata idag  så vi drog oss in till Masthuggstorget och beundrade monumentet som minner om de träarbetare som givit stadsdelen dess namn. Uppe vid Stigbergstorget tog vi paus utanför Gathenhielmska Huset. Lasse i Gatan fick tomten av Karl XII redan 1717 men huset byggdes inte förrän ca 50 år senare av ättlingar. Nästa stopp blev Gathenhielmska reservatet där vi träffade en ”gammal majgrabb” som entusiastiskt visade oss runt i klubbstugan.

Vi fortsatte genom Söderlingska Parken där en gång Bagges stora herrgård Oljekvarnen låg. Där festade hela göteborgssocieteten sommartid under slutet av 1700-talet. Namnet kom från den oljekvarn som tillhörde gården och drevs av vattnet från Djurgårdsbäcken.

Återtåget österut gick via Fjällgatan, Adolf Fredriks kyrka och en av de lugnare men ack så ölstuge och restaurangtäta Långgatorna. Så småningom hamnade vi i Haga och njöt av havsläckerheter på Sjöbaren. Som efterätt fick vi information om de kvarter som Göteborgs Universitet disponerar i Haga. När nya Haga byggdes bedömdes det inte vara lämpligt med bostäder utefter den hårt trafikerade Sprängkullsgatan utan universitetet kunde samla sin vitt spridda samhällsvetenskapliga institutioner där.

Avslutningsvis var vi åter vid Järntoget där ett tullhus för införsel till staden var uppfört redan på 1600-talet och dit järnvågen flyttades från Brunnsparken i början av 1800-talet.

Vi som deltog i vandringen hade stort nöje av vår kunnige guide Erik Schoster, som berättade om gamla Masthugget och Majorna. Lennart Nilsson kompletterade med att beskriva universitetsutvecklingen.

Lämna en kommentar