VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES AKTIVITETER VÅREN 2020

Kulturafton med Lars Hansson
Vad hände vid gränsen mellan Sverige och Norge under andra världskriget? Det hoppas vi att Lars Hansson kan svara på. Han har disputerat på ämnet ”Vid gränsen – Mottagning av flyktingar från Norge under krigsåren 1940–45”. Lars kommer främst att tala om de flyktingar som kom till Värmland och Dalsland och hur de togs om hand av svenskarna. Inställningen från myndighetshåll förändrades ganska mycket under krigsåren. Många i Wermlands Gille har egna minnen från denna tid och från hur föräldrar gömde och hjälpte flyktingar, varför vi hoppas på en givande diskussion efter föredraget.

Den lekamliga spisen blir buffé, som avslutas med kaffe och kaka. Drycker serveras till självkostnadspris.
Tid: lördagen 28 mars kl. 18.00
Plats: Caroline Wijk, Vasa Kyrkogata 5.
Bindande anmälan senast 23 mars till: Eva Karlsson, tfn 070 233 2662. eller Carina Johnson tfn 070 234 5360.

Kostnad: 275 kr betalas till gillets bg på Handelsbanken 5172–3757 senast 24 mars. Glöm inte notera vem som betalat och för vad.

Träff på restaurang
Det blir två restaurangträffar under våren. Den första blir söndagen 1 mars 15.00 på Gyllene Prag (Sveagatan 25). Anmälan senast 25 februari till Lennart Nilsson tfn 031-164639 eller Eva Karlsson tfn 070 233 2662. Det andra besöket blir lördagen den 25 april 15.00 på restaurang Humm (Södra Vägen 2). Anmälan senast 21 mars till Ann-Charlott Sturegård, tfn 070 370 9288 eller Carina Johnson, tfn 070 234 5360.

 
Utflykt till Nääs slott och slöjdseminariet
Tid: måndag den 25 maj. Plats: Samling vid parkeringen vid Nääs konsthantverk (i byggnaden Mellannäs) 11.00. Den som vill samåka kontaktar Erik Schoster, som anvisar till någon med bil för att komma överens om tid och plats för avgång. Promenad runt slöjdseminariets vackra byggnader. Lunch på restaurangen vid Nääs slott och guidad visning av slottet. Anmälan senast 19 maj till Erik Schoster 070 622 3235 eller Agneta Wahlberg 070 872 1788.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften (senast 31 mars), som även i år är 150 kr/hushåll, 100 kr/person och 50 kr/studerande på Gillets bankgiro på Handelsbanken bg 5172–3757.

Väl mött önskar styrelsen
Erik Schoster, tfn 070 622 3235
Ann-Charlott Sturegård, tfn 070 370 9288
Eva Karlsson, tfn 070 233 2662
Carina Johnson, tfn 070 234 5360
Linnéa Lillienberg, tfn 070 601 3227
Agneta Wahlberg, tfn 070 872 1788
Lennart Nilsson, tfn 072 187 4349

Gillets hemsida: www.wermlandsgille.se