INSTÄLLDA AKTIVITETER

På grund av Coronaviruset är Kulturafton med Lars Hansson framskjutet till hösten. Även restaurangbesöket på Humm den 25 april kommer att senareläggas.

Detta gäller även besöket på Nääs slott och slöjdseminariet den 25 maj. Vi hoppas att vi kan starta aktiviteter till hösten igen.