VÄLKOMMEN TILL WERMLANDS GILLES GILLESSTÄMMA 2020

Gillesstämma

Tid: söndagen 6 december kl. 15:00.

Plats: Digitalt via ZOOM. Enligt stadgarna måste vi ha ett årsmöte. På grund av rådande omständigheter med smittorisk för Covid-19 ser vi oss tvungna att anordna stämman digitalt.  

Program

15:00-ca 16:00 Gillestämma med val av styrelse och revisorer samt fastställande av årsavgift. Dagordning och andra handlingar skickas ut i god tid innan mötet. Länken kommer att skickas ut under lördagen den 5 december. Under mötet finns möjligheter att rösta. Om man vill ställa frågor eller ge kommentarer kan man trycka ner mellanslagsknappen och då sätts mikrofonen på. Ordföranden kan fördela ordet om många pratar samtidigt. Mötet sker live och kommer inte att spelas in. De går alltså inte att se efteråt.

Anmäl om ni tänker delta på årsmöte till: Linnéa Lillienberg tfn 070 601 3227

Träff på restaurang

Vi har lyssnat på FHM:s råd för oss som är 70+ och hitintills inte ansett att det lämpligt att träffas på någon restaurang då antalet medlemmar brukar vara 15–20 personer. I dagarna har man ju tagit bort dessa restriktioner, men fortfarande gäller försiktighet och sunt förnuft. Vi hoppas att smittorisken minskar under 2021 så att vi kan fortsätta med våra restaurangbesök.

Vårens aktiviteter 2021

Vi diskuterar nu vårens program och ser över möjligheter att ha föredrag via Zoom och andra aktiviteter ”live” där vi kan hålla säkra avstånd till varandra och återkommer om detta under januari 2021.

Medlemsavgift:  Om du ännu inte betalt medlemsavgiften för 2020 är avgiften 150 kr/hushåll eller 100 kr/person. Betalas på Gillets konto på Handelsbanken bg 5172–3757

Väl mött önskar styrelsen

Erik Schoster, tfn 070 622 3235
Ann-Charlott Sturegård, tfn 070 370 9288
Eva Karlsson, tfn 070 233 2662
Carina Johnson, tfn 070 234 5360
Linnéa Lillienberg, tfn 070 601 3227
Agneta Wahlberg, tfn 070 872 1788
Lennart Nilsson, tfn 072 187 4349