Årsstämma 6 december 2020

Wermlands Gilles Årsstämma 2020 hölls via zoom.

Ordförande Erik Schoster hälsade alla välkomna till den 149:de Gillesstämman. Totalt deltog 21 medlemmar. För att hedra fyra under året avlidna medlemmar hölls en tyst minut för: Gunnar Sandberg, Paul Berrum, Esbjörn Hillberg och Fredrik von Bulzingslöwen.

Ekonomin är i balans. Alla styrelseledamöter omvaldes och årsavgiften beslutades vara oförändrad.

Liksom under hösten 2020 kommer det inte vara möjligt att anordna några fysiska aktiviteter under våren 2021. Vi kommer dock att försöka anordna något/några föredrag via zoom.

Verksamhetsberättelsen 2019–20 blev i år ganska kort eftersom alla aktiviteter efter 1 mars, som var ett restaurangbesök, har avbokats på grund av Covid-19 pandemin. Även i år har ordföranden skrivit verksamhetsberättelsen på vers på melodin ”Inbjudan till Bohuslän”. 

Ja först var stämman bara lite småtrist
Men sen så kom en massa trevligt snack
Och på idéer var det ingen svår brist
Till alla er som kom ett hjärtligt tack
Så blev det lussetåg med sång och flöjtdrill
Och festen sen med lagom hålligång
Med mat och prat också en nubbe därtill
Och sedan brast vi alla ut i sång

 
Så hav nu tröst ni alla kära vänner
För snart så har vi säkert nått vårt mål
Om vi nu ej är ut på stan och ränner
Men skapar hemma eget vattenhål
Så ses vi nästa år nån gång på våren
För att sen glömma dagar som försvann
Vi får se till att ordna så vi får en
Bra fest när vi sen åter träffas kan

Vi fick en matbit men också en bira
På krogen som vi brukar träffas på
Vi visste ej att vi då kunde fira
En sista tid innan den börjat slå
Den pandemin vi nu har lärt oss hata
Och som vi hoppas snart skall ha sitt slut
Sen vi kan åter va på mammas gata
Och allting bli som det har vart förut

Mötet avslutades med att visa en filminspelning av luciatåget 2019 från Svenska Skolan i London.

Ordföranden tackade stämmodeltagarna och stämman avslutades.