Årsstämma och Lussefest 2014

Årsstämman inleddes med att Gunnar Sandberg läste dikten ’bygda mi’ av Axel Fritiofsson. Verksamhetsberättelsen hade som vanligt skrivits på vers av ordförande Erik Schoster. Efter att alla punkter på dagordningen avhandlats inleddes årets lussefest med glögg. När vi bänkat oss till de vackert dukade borden kom lucian med sina tärnor och sjöng stämningsfullt samtidigt som de ackompanjerades av Dan Olsson vid pianot. Förutom barn och barnbarn till medlemmar i Wermlands Gille deltog fyra körsjungande flickor från Kungälv, som också bjöd på några solonummer med sång och flöjtspel. Julbuffén, som fick mycket beröm, kom från 47ans Sallader och Delikatesser i Sävedalen. Under middagen fick vi alla tillfälle att sjunga årets verksamhetsberättelse till melodin ”Inbjudan till Bohuslän” samtidigt som Dan ackompanjerade med fiol.

Bygda mi av Axel Fritiofsson

Jä vet e litta fatti bygd langt ôpp i Värmlanns skoger jä vill ne helst skull se´a just när sola strör sett gull på gålera å ängera, där slôtterfôlka knoger å fjälla di ger eko uttå jänters krötterlull. Da tänker jä på tia när sôm än ho låg i dvale å skogera de svaje, där sôm skördera nu gror, å björner geck å knalle bålmä bäckera sôm skvale frå fjälla gönnôm dalera, där människer nu bor. Da tänker jä på hjältera sôm kom frå Finlands moer å slog sej ner på berg å he, där inga täger fanns, där allri än e slage gått i takt på gråe loer, å allri än ett krötterlull dött bort i solfallsglans. Jä ser dôm där de böjde geck i sine framtidsdrömmer å bröt sej fram i svett och svält igönnôm sten å snår. Te sist e litta bygd stack fram ur mörke villmarksgömmer, tur svedjeell, tur rök å sot – e bygd, sôm nu ä vår! Jä bocker mej för hjältera, när rö står aftassola å bjällerklonken går i dur inunner fjällas stup, å nye släkter sträver där på tägera å jola, sôm en gang låg i ustörd sömn i svarta skogers djup.

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Melodi: Inbjudan till Bohuslän

Lämna en kommentar