Årsstämma och Lussefest 2015

Årets stämma inleddes med att Gunnar Sandberg höll en kort betraktelse över vår mångårige medlem Gunnar Bränholm, som avlidit under året. Därefter följde en tyst minut, varefter övriga punkter på dagordningen avhandlades.

En kort information (en sida) om Gillet har sammanställts. Denna lades ut i Värmlandsmontern på årets bokmässa och resulterade i flera nya medlemmar. En medlemsdatabas har tagits fram, som kan användas för framtagning av medlemsförteckning, adressetiketter och stöd för diverse administrativa uppgifter. Verksamhetsberättelsen var liksom tidigare skriven på vers och sjöngs gemensamt under middagen. 

Lussefesten inleddes traditionsenligt med det skönsjungande luciatåget under ackompanjemang av vår sångmästare, Dan Olsson. Vi bjöds också på vacker solosång med flöjtspel. Den rikliga julbuffén åts med god aptit och bl.a. fick Janssons frestelse mycket beröm. Vid kaffet kunde många priser (som deltagarna skänkt), delas ut till glada lottköpare. I år hade vi två unga flickor, Annie och Agnes, som hjälpte till i köket med in- och utplockning, diskning mm, vilket de skötte med bravur.

Lämna en kommentar