Tidigare program

Stämma och Lussefest Tid: söndagen 10 december. Plats: Caroline Wijk, Vasa Kyrkogata 5. Program 15.00 – 15:30 Glögg serveras i entrehallen. OBS ny tid i år! 15:30-16:30 Gillestämma med val av styrelse och revisorer samt fastställande av årsavgift. På grund av det låga antalet medlemmar på senare års stämmor föreslogs på förra stämman att vi börjar … Läs merTidigare program

Vårutflykt till Hönö 2017

Årets utflykt i Wermlands Gille skedde i strålande solsken. Vårt Första mål var Ersdalens Naturreservat i den nordvästra delen av Hönö. Här kunde vi njuta av den typiska bohusländska havsmiljön med tomtningar (enkla bostäder under sillperioden) i klippskrevor och rösen på bergsklackarna liksom trift och andra växter i skrevorna. Här fanns också rester från militära … Läs merVårutflykt till Hönö 2017

Kulturafton 18 mars 2017

På årets kulturafton hade vi nöjet att lyssna på Björn Florin och Mats Berggren, som initierat kunde berätta om byggandet av den nya Ostindiefararen Götheborg. Efter mycket sponsorarbete och annat förarbete kunde man 1992 starta byggandet vid Eriksbergsvarvet Terra Nova. Några ritningar på 1700-talets Ostindiefarare fanns inte. Under ledning av skeppsbyggmästare Joakim Severinsson fick man fram … Läs merKulturafton 18 mars 2017

Årsmöte och Lussefest 2016

Ordföranden, Erik Schoster, öppnade årets stämma och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes och de olika punkterna föredrogs. Anita Edvinsson avtackades som skattmästare för ett mångårigt och förtjänstfullt arbete. Ann-Charlott Sturegård invaldes som ny på denna post. Dessutom invaldes Ingegerd Nyberg och Agneta Wahlberg i styrelsen. Liksom tidigare år var verksamhetsberättelsen på vers. Mötet diskuterade möjligheten … Läs merÅrsmöte och Lussefest 2016

Utflykt till Vrångö 12 maj 2016

Fjorton glada gillesmedlemmar samlades vid Saltholmens brygga för utfärd mot Vrångö. Vädergudarna, var liksom vi, på gott humör och vi fick en fantastisk dag i strålande sol och värme både till havs och på ön.  Efter kaffe med dopp utforskades olika delar av den vackra ön och besöket avslutades med en förträfflig lunch på Skärgårdens … Läs merUtflykt till Vrångö 12 maj 2016

Årsstämma och Lussefest 2015

Årets stämma inleddes med att Gunnar Sandberg höll en kort betraktelse över vår mångårige medlem Gunnar Bränholm, som avlidit under året. Därefter följde en tyst minut, varefter övriga punkter på dagordningen avhandlades. En kort information (en sida) om Gillet har sammanställts. Denna lades ut i Värmlandsmontern på årets bokmässa och resulterade i flera nya medlemmar. … Läs merÅrsstämma och Lussefest 2015

Årsstämma och Lussefest 2014

Årsstämman inleddes med att Gunnar Sandberg läste dikten ’bygda mi’ av Axel Fritiofsson. Verksamhetsberättelsen hade som vanligt skrivits på vers av ordförande Erik Schoster. Efter att alla punkter på dagordningen avhandlats inleddes årets lussefest med glögg. När vi bänkat oss till de vackert dukade borden kom lucian med sina tärnor och sjöng stämningsfullt samtidigt som … Läs merÅrsstämma och Lussefest 2014

Kulturafton 8 mars 2014

Årets kulturafton rönte stor uppskattning. Gäst var konstnären, fiolbyggaren, folkmusikanten Olle Zetterquist som berättade om sitt konstnärskap. Från en ”tragglig” tillvaro i Karlstad läroverk kom Olle och hans bror Jörgen till Slöjdföreningens skola i Göteborg där de som Olle sa: ” fick ägna sig åt precis det vi gillade” dvs. skapa i färg och form. … Läs merKulturafton 8 mars 2014

Vandring i Botaniska trädgården 30 maj 2013

Vi var ett antal växtintresserade som träffades innanför grindarna till Botan. Vädret var vackert men våren något sen, varför blomningen inte riktigt kommit igång. Vi kunde i alla fall njuta av det blommande näsduksträdet i Japandalen, liksom azaleor och rhododendron och andra blommande växter i Klippträdgården. Den nyanlagda Koreadalen var en nyhet för flera av oss. Vandringen avslutades med fika i Botaniska Paviljongen.